16 Απριλίου, 2024

ΚΥΑ για την επιβολή του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Ειδικές ρυθμίσεις για Ρομά, αστέγους, τοξικοεξαρτόμενους και σιτιζόμενους

Εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α. «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 986), το άρθρο 2 της οποίας προβλέπει την μετακίνηση των άστεγων που διαβιούν στο δρόμο σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας με μέριμνα του οικείου Δήμου και την παροχή υπηρεσιών σίτισης, περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας.

Ειδικότερα: Άρ. 2 Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού της κυκλοφορίας

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο