20 Ιουνίου, 2024

ΚΥΑ για την εφαρμογή της ΠΝΠ αναφορικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/ ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 1775)

Άρ. 1 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο