4 Ιουνίου, 2023

Άτομα με Αναπηρία

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ της Πρόνοιας έχει εκπονήσει και εποπτεύει την εφαρμογή 9 προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας (κινητικές, νοητικές, αισθητηριακές). Τα προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας, σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κα.

Έως τις 31-12-2018 τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνταν από τους Δήμους της χώρας, ενώ από την 1-1-2019 την αρμοδιότητας αυτή έχει αναλάβει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Περισσότερες πληροφορίες στο opeka.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο