20 Ιουλίου, 2024

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο