14 Ιουλίου, 2024

Κατευθυντήριες οδηγίες για συνταξιοδοτικά ζητήματα ειδικών κατηγοριών

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Οδηγίες για την αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης συνταξιούχων, την καταβολή δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης και τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς παρέχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι οδηγίεςερμηνεύουν νομοθετικές ρυθμίσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο να καταστήσουν ευχερέστερο τον χειρισμό των  θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για το λόγο αυτό έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία κατέληξε στα σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις.

Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες καταλήγουν στις ακόλουθες αποσαφηνίσεις:

Διευκρινίζεται το πώς θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από την απασχόληση συνταξιούχου, όταν αυτός έχει επέλθει μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016

– Διευκρινίζονται οι κανόνες σε σχέση με τη διαδοχική ασφάλιση των αιρετών και λοιπών ασφαλισμένων

– Παρέχονται κατευθύνσεις για την εφαρμογή του ν.4387/2016 στους ασφαλισμένους που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν επιμέρους ειδικότερες διατάξεις ως προς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

– Ως προς τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, δίνονται διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και των συντάξιμων αποδοχών.

– Αποσαφηνίζονται ζητήματα στην περίπτωση που υπάρχει απασχόληση εντός του Δημοσίου με δύο ιδιότητες.

– Τέλος, αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής των δημάρχων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο