18 Απριλίου, 2024

Καπνοβιομηχανίας

Σ.Σ.Ε. (7.4.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Καπνοβιομηχανία σε όλη την χώρα, με Π.Κ. 5/7.4.2023

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (31.3.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών σε όλη την χώρα με Π.Κ. 6/31.3.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (29.3.2019) «Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας» με Π.Κ. 5/29.3.2019

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2392 Β

Σ.Σ.Ε. (31.3.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας» με Π.Κ. 7/3.4.2017

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο