14 Ιουλίου, 2024

Κ. Γούλα από Στυλίδα: Καμία αναχρονιστική αντίληψη δεν έχει θέση στο σήμερα

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Καλυψώ Γούλα, συμμετείχε στην εσπερίδα με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τα Στερεότυπα εις βάρος των γυναικών. Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις» που διοργάνωσαν ο Δήμος Στυλίδας και η Επιτροπή Ισότηταςτης ΚΕΔΕ την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 στο κτίριο ΟΣΚ στη Στυλίδα.

Η κ. Γούλα, κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε στο βαθιά ριζωμένο πρόβλημα της διαιώνισης στερεοτυπικών αντιλήψεων με βάση τις οποίες αποδίδονται αυθαίρετα χαρακτηριστικά και ρόλοι στα φύλα, ενώ ειδικότερα για τις γυναίκες, τα στερεότυπα προέρχονται από αναχρονιστικές αντιλήψεις κατά των γυναικών. Επιπλέον, επεσήμανε την αξιοσημείωτη προσπάθεια σε νομοθετικό επίπεδο για  την εξάλειψη αντιλήψεων και πρακτικών για τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των φύλων στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025) προβλέπονται δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην άρση των φραγμών που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην άμβλυνση των διακρίσεων που υφίστανται, δράσεις που ενθαρρύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προάγουν την ισότητα στις αμοιβές, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα επαγγελματικά στερεότυπα λόγω φύλου, προωθούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών στην έρευνα και την τεχνολογία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η Γενική Γραμματέας ανέφερε επίσης ότι η άρση των έμφυλων στερεοτύπων θα λειτουργήσει προς όφελος όλης της κοινωνίας, για την πρόοδο της οποίας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το σύνολο του πληθυσμού, γυναίκες και άνδρες.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Βιργινία Στεργίου (Δήμαρχος Στυλίδας), Ελένη Κασελούρη (Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. / ΕΚΔΔΑ), Μαρία Ζάγκα (Ψυχολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Π. Φαλήρου) και Δημήτρης Παρσάνογλου (Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ – Επιστημονικός Συνεργάτης Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο