23 Ιανουαρίου, 2022

Σήμα Ισότητας (Έργο Share)

Το Έργο SHARE – «Προωθώντας τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στις επιχειρήσεις και την ισότιμη κατανομή της φροντίδας μεταξύ αντρών και γυναικών» (“Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women”) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της ΕΕ και έχει ως Φορέα – Συντονιστή τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και ως εταίρους το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας, Women on Top.

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών. Το έργο λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής καθώς και τον εθνικό νόμο 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων που ορίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά κριτήρια από τη ΓΓΔΟΠΙΦ για την επιβράβευση των εταιρειών που προωθούν την ισότητα των φύλων.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

– Την ανάπτυξη μιας ακριβούς μεθοδολογικής διαδικασίας για την απονομή πιστοποίησης/σημάτων Ισότητας των φύλων σε επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη ο πρόσφατος νόμος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων.

– Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ανδρών και προβολή των οφελών της τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους.

– Την προώθηση συνθηκών εργασίας φιλικών προς τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με σκοπό την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην ελληνική αγορά εργασίας μέσω της διαβούλευσης και της ανταλλαγής γνώσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα share.isotita.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο