23 Ιουνίου, 2024

Ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια: Δύο λέξεις- ένας στόχος»

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει Ημερίδα, με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια: Δύο λέξεις- ένας στόχος», κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση των νέων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και τη συμμόρφωση τους (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Υγεία και Ασφάλεια: ΥΑΕ.gov.gr.), καθώς και την έναρξη ενός ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου για τη βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στη Χώρα μας. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Σταδίου 29, 4ος όροφος και ώρα 11:00 πμ.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και ο  αρμόδιος Υφυπουργός, Βασίλης Σπανάκης με την διοργάνωση της Ημερίδας θέτουν σε κοινωνική διαβούλευση το ζήτημα της ενδυνάμωσης του πλαισίου προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, καθώς και της ενίσχυσης του ελέγχου εφαρμογής αυτού, και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους (εργοδότες και εργαζόμενους), τους συναφείς επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. Τεχνικοί Ασφάλειας, Ιατροί Εργασίας, Επιμελητήρια, Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων, κ.λπ.) να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους προς τον κοινό σκοπό: την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων, για την αποτροπή και δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

Επίσης στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα παραδοτέα του έργου «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία» με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδίως προς τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ.Α.E.).

 

Παρακολουθήστε ζωντανά

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο