23 Ιουνίου, 2024

Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων

Σ.Σ.Ε. (22.5.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας, με Π.Κ. 10/12.6.2023.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (18.2.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας με Π.Κ. 4/18.3.2021.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (25.6.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ.13/26.8.2019

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (27.3.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων εργοληπτών και ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας» με Π.Κ. 9/23.4.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (2.1.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας», με Π.Κ. 1/20.1.2017.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο