16 Ιουλίου, 2024

Η κοινωνική καινοτομία είναι μια σύγχρονη λύση στο σχεδιασμό συμπεριληπτικών δημόσιων πολιτικών με επίκεντρο την κοινωνία

Συνέδριο«From SEED to the Future»

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την Τρίτη 04.04.2023 πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο της Διακρατικής Σύμπραξης Κοινωνικής Καινοτομίας SEED (Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ρουμανία), στην Αθήνα με τίτλο: «FromSEEDto the Future», με μεγάλη επιτυχία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου SEED.

Τις εργασίες του Συνεδρίου, προλόγισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Άννα Στρατινάκη. Συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου, Ελένη Γιώτη,  η Ειδική Γραμματέας ΕΚΤ, Νίκη Δανδόλου, η Επικεφαλής της Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ, Ράνια Οικονόμου, η αναπληρώτρια επικεφαλής του ΕΚΤ, Andrea Leruste, η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας Asta Jurjute, ο Εθνικός Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας και Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, εκπρόσωποι των φορέων του Ελληνικού Δικτύου, καθώς και ξένοι εκπρόσωποι άλλων διακρατικών συμπράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Καινοτομία.

Παρουσιάστηκαν οι εργασίες, τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα της διετούς δραστηριότητας της Σύμπραξης SEED, εκκινώντας με τη χαρτογράφηση δράσεων κοινωνικής καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο και καταλήγοντας στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για το πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας. Βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν η  προβολή της αναγκαιότητας και της προστιθέμενης αξίας της κοινωνικής καινοτομίας ως λύση σε πολλαπλές, και σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις, ενώ παρουσιάστηκαν απτές ενδιαφέρουσες ελληνικές και ξένες δράσεις κοινωνικής καινοτομίας που ενέπνευσαν το κοινό. Η αδήριτη ανάγκη διάδοσης της κοινωνικής καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αναδείχθηκε και μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων του παγκόσμιου κοινωνικού καινοτομείν κ.κ. Enzio Manzini και Korga Espiau.

 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο