20 Ιουλίου, 2024

Η Ελλάδα ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των φύλων στο σύνολο των εθνικών πολιτικών δράσεων

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μ. Συρεγγέλα στην 65η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η πανδημία του κορωνοϊού διόγκωσε τις ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες σε πολλούς τομείς της ζωής και ελλοχεύει ο κίνδυνος να αντιστραφεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων. Οφείλουμε τώρα όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, να αναλάβουμε δράσεις και να μοιραστούμε καλές πρακτικές». Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στη 65η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών, με θέμα «Δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή καθώς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων».

Σύμφωνα με την κ. Συρεγγέλα, η Ελλάδα ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των φύλων στο σύνολο των εθνικών πολιτικών δράσεων και προωθεί παρεμβάσεις με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. «Η χώρα μας», τόνισε η κ. Συρεγγέλα, «έχει υιοθετήσει μία σειρά από μέτρα που ενδυναμώνουν τις γυναίκες να ασχοληθούν σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, μέτρα που καταπολεμούν κατεστημένες αντιλήψεις και νοοτροπίες, μέτρα που σέβονται τη διαφορετικότητα και αντιμετωπίζουν τη βία και κακοποίηση κατά των γυναικών».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρθηκε και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, σημειώνοντας ότι θα δημιουργηθεί το πλαίσιο για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. «Η Ελλάδα δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε θέσεις λήψης αποφάσεων και προχωρά σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας», υπογράμμισε η κ. Συρεγγέλα.

«Είναι σημαντικό κατά την περίοδο της ανάκαμψης να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η πανδημία είναι μία ευκαιρία για την πλήρη και ουσιαστική ισότητα των φύλων», κατέληξε η κ. Συρεγγέλα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο