1 Απριλίου, 2023

Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων

Σ.Σ.Ε. (15.2.2021) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας», με Π.Κ. 3/15.2.2021.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (9.10.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας», με Π.Κ. 13/25.10.2017.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (8.4.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας», με Π.Κ. 7/18.4.2016.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο