17 Απριλίου, 2024

Για τον ΕΔΟΕΑΠ

Ανακοινώνεται ότι η αρμοδιότητα είσπραξης των εισφορών και λοιπών εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε εφαρμογή του Ν. 4498/2017, έχει περιέλθει πλέον στη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ.

Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν μετά την υπογραφή σήμερα, Τετάρτη 02/05/2018, της συμφωνίας- παράρτημα κανονισμού είσπραξης εσόδων, μεταξύ του ΕΔΟΕΑΠ και των αλληλοβοηθητικών σωματείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας– Εύβοιας» (ΕΤΑΣ) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου– Ηπείρου– Νήσων» (ΤΕΑΣ). Η καθυστέρηση της συμφωνίας αυτής από τους εμπλεκόμενους φορείς εμπόδιζε την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 27/4/2018 έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιες οδηγίες από τον ΕΦΚΑ για την ασφάλιση των απασχολουμένων στα ΜΜΕ, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (άρθρο 20 του Ν. 4498/2017).

Μετάβαση στο περιεχόμενο