16 Ιουνίου, 2024

Για την κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα

Η σημερινή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα «για μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, για αναλογίες 1 βρεφονηπιοκόμου για κάθε 13 παιδιά, για έλλειψη παιδιάτρων, κοινωνικών λειτουργών κλπ» θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκπορεύεται από μη ορθή ανάγνωση και ερμηνεία επίσημων εγγράφων και αριθμητικών δεδομένων. 

Οι αριθμοί που επικαλούνται οι συνδικαλιστές αναφέρονται σε οργανισμό του 1980, όταν τα παιδιά του ΜΗΤΕΡΑ, μαζί με αυτά του Παραρτήματος του Ηρακλείου Κρήτης ήταν τουλάχιστον 130 με βρεφοκομικό προσωπικό 52 άτομα (ΦΕΚ/Α/206 9.9.1980, ΠΔ 830).

Από επίσημο έγγραφο του Κέντρου Βρεφών Μητέρα (ΑΠ 1249, 5/2/2018) προκύπτει ότι: 

Για τα 76 βρέφη και νήπια του ΜΗΤΕΡΑ εργάζονται σήμερα 76 βρεφοκόμοι (65 μόνιμες και 11 επικουρικό προσωπικό). Δηλαδή σε κάθε ένα από τα 7 “σπίτια” αντιστοιχούν 11 παιδιά με 11 βρεφοκόμους! Στην βάρδια εργάζονται πάντα 2 άτομα.  

Εκτός των 76 βρεφοκόμων, τον τελευταίο χρόνο υποστηρίζονται από 3 εργοθεραπευτές, 2 φυσικοθεραπευτές, μία παιδοψυχίατρο, μία ψυχίατρο (για τους γονείς) και 6 κατά μέσο όρο σπουδαστές βρεφονηπιοκόμους.

Επίσης, 8 από τα φιλοξενούμενα παιδιά καθημερινά παρακολουθούν τα νηπιαγωγεία του Δήμου και 15 απασχολούνται δημιουργικά κάθε απόγευμα από νηπιαγωγούς που δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω προσωπικό.

Για πρόσληψη δεύτερου παιδιάτρου έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. 

Οι υπηρετούντες Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι 9 και μέσα στο επόμενο δίμηνο αναμένονται δύο επιπλέον με μετάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο