22 Ιουνίου, 2024

Για δημοσιεύματα σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Σημερινά δημοσιεύματα δημιουργούν ψευδή εικόνα για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ).

Για την πραγματική κατάσταση των ληξιπρόθεσμων εκκρεμοτήτων και τη μείωσή τους από την 1/1/2015 μέχρι σήμερα, ο Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξέδωσαν Δελτία Τύπου, τα οποία επισυνάπτονται.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21.6.2019-Σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-6

Μετάβαση στο περιεχόμενο