20 Ιουλίου, 2024

Για δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή»

 

Ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας «Καθημερινή» πως «Το 54,9% των νέων θέσεων εργασίας καταλαμβάνει η μερική απασχόληση το 2017», είναι στοχευμένα παραπλανητικός.

Υπενθυμίζουμε ότι τα δεδομένα του ετήσιου τεύχους του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το έτος 2017 αποτύπωσαν αύξηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, η οποία κατά το 70,64% αφορούσε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε και στη βελτίωση του ποσοστού πλήρους απασχόλησης επί του συνόλου των εργαζομένων που αυξήθηκε από το 68,28% το 2016, στο 68,44% το 2017.

Στην αξιοποίηση ή την επίκληση στατιστικών στοιχείων χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια και υπευθυνότητα στο ποια είναι τα πραγματικά μεγέθη που αποτυπώνονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο