16 Ιουλίου, 2024

Γ. Σταμάτης: Η Ελλάδα έχει κάνει ένα σημαντικότατο βήμα για την πλήρη κατάκτηση του δικαιώματος της ανεξάρτητης διαβίωσης

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση.

Σήμερα 5 Μαΐου τιμάται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, που καθιερώθηκε το 2013. Το δικαίωμα της ανεξάρτητης διαβίωσης, που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, σηματοδοτεί την οριστική μετάβαση από την ιατρική θεώρηση σ’ ένα αμιγώς κοινωνικό και κατ’ επέκταση δικαιωματικό μοντέλο. Τα άτομα με αναπηρία έχουν, σε ίση βάση με το γενικό πληθυσμό, δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισμό και το κράτος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να τους διασφαλίζει το μέγιστο βαθμό αυτονομίας, προκειμένου να ζουν με βάση τις δικές τους ανάγκες, επιδιώξεις, επιθυμίες και επιλογές. Όπως προβλέπεται και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που συνιστά το βασικότερο διεθνές εργαλείο κατοχύρωσης του οικείου δικαιώματος, στον πυρήνα της ανεξάρτητης διαβίωσης βρίσκεται η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας, η οποία πλέον έχει θεσμοθετηθεί και στη χώρα μας.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργος Σταμάτης, δήλωσε σχετικά: «Η φετινή επέτειος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ανεξάρτητης Διαβίωσης βρίσκει την Ελλάδα να έχει κάνει ένα σημαντικότατο βήμα για την πλήρη κατάκτηση αυτού του δικαιώματος, αφού έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος, για την παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού στους συμπολίτες μας με αναπηρία που τον χρειάζονται.  Ο προσωπικός βοηθός εντάσσεται σ’ ένα συνολικό πλέγμα πολιτικών που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στην κοινότητα, την ενίσχυση της ορατότητας τους σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία με γνώμονα την αρχή της κοινωνικής συμπερίληψης».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο