31 Μαρτίου, 2023

Εστιατορίων, καφενείων κλπ.

Σ.Σ.Ε. (12.12.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2019-2021» με Π.Κ.15/18.12.2019

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α.(ΠΕΝΤ) 2/2019 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 4/9.4.2019

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 7/2018 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 11/25.9.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 6/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 7/15.7.2016

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 8/2016 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας» με Π.Κ. 10/13.10.2016)

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο