20 Οκτωβρίου, 2021

Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης)

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.)  1/2019 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης όλης της  χώρας με Π.Κ. 5/2.5.2019

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.)  6/2018 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης όλης της  χώρας με Π.Κ. 6/20.4.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.)  10/2018 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης όλης της  χώρας με Π.Κ. 10/21.9.2018

Σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Μετάβαση στο περιεχόμενο