14 Ιουλίου, 2024

Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης)

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 1/2019 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης με Π.Κ. 5/2.5.2019

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 5/2018 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης με Π.Κ. 6/20.4.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ) 3/2018 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης με Π.Κ. 10/21.9.2018

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο