14 Ιουλίου, 2024

Οδηγοί αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως

Καταγραφή χρονικών ορίων εργασίας

– Βιβλίο δρομολογίων

Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ως άνω Β.Δ/τος 14 Αυγ. 1950, ρυθμίζονται τα ωράρια εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεων κ.λ.π. Οι σχετικές διατάξεις τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη ισχύος ειδικότερων ρυθμίσεων που εμπεριέχονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Διαιτητικές Αποφάσεις, κ.λ.π.

Τα χρονικά όρια των οδηγών αυτών καταγράφονται στο Βιβλίο Δρομολογίων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Δ/τος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο