18 Ιουλίου, 2024

Επιχειρησιακές ΣΣΕ έτους 2022

Για να κατεβάσετε τα αρχεία των Επιχειρησιακών Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας έτους 2022, πατήστε ΕΔΩ

Σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητο, υπήρξε από την Υπηρεσία επεξεργασία εμφανών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας τους. Τα κείμενα που υπέστησαν επεξεργασία, εμφανίζουν τον χαρακτήρα «e» στο όνομα του αντίστοιχου αρχείου. Αναζήτηση κειμένου για συγκεκριμένη επιχείρηση – εργοδότη μπορεί να γίνει μέσω του .xlsx αρχείου με τον τίτλο Ευρετήριο.
Υπενθυμίζεται ότι εφόσον ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι κανονιστικοί όροι της διέπουν υποχρεωτικά και τις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων της συγκεκριμένης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης (άρ. 8 παρ.3 του ν.1876/1990).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο