15 Ιουνίου, 2024

Επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχών – Υιοθεσιών (ΕΣΑνΥ)

Με σημερινή απόφαση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά στην επανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας (ΕΣΑνΥ), δηλαδή του δεκατριαμελούς οργάνου με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, κατά τον σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτικής για τις αναδοχές και τις υιοθεσίες. Η νέα σύνθεση του ΕΣΑνΥ σηματοδοτεί την προτεραιοποίηση της πολιτικής για την αναδοχή και την υιοθεσία τόσο από την αρμόδια Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, όσο και από την κυβέρνηση συνολικά. Στο Εθνικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται τρεις εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο και τη Ψυχιατρική, καθώς και κοινωνικός σύμβουλος σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 

Παράλληλα, ενδεικτική της πρόθεσης της Υφυπουργού, να ενταχθούν και τα ασυνόδευτα ανήλικα στο σύστημα παιδικής προστασίας, όπως και στο σύστημα αναδοχών, υποχρέωση στην οποία δεν είχε ανταποκριθεί η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, είναι η πρόβλεψη για εκπροσώπηση στο ΕΣΑνΥ της αντίστοιχης υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της νέας αρμόδιας Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

 

Στη νέα σύνθεση του ΕΣΑνΥ δεν θεωρήθηκε σκόπιμο από την πλευρά του Υπουργείου να ενταχθούν εκπρόσωποι φορέων παιδικής προστασίας, οι οποίοι μπορούν ωστόσο να καλούνται σε ακρόαση κατά περίπτωση. Η απόφαση για μη εκπροσώπηση ιδιωτικών φορέων που λειτουργούν μονάδες, στις οποίες διαμένουν παιδιά προς αναδοχή και υιοθεσία, υπαγορεύεται από την ανάγκη το ΕΣΑνΥ να επιτελεί το έργο του ανεξάρτητα από επιμέρους ιδιωτικά συμφέροντα.

 

 Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ρόλος τακτικού μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου προβλέπεται από τον νόμο για τη βοηθό Συνήγορο  του Πολίτη του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού ενώ, κατόπιν επικοινωνίας με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου, η UNICEF θα εκπροσωπείται μέσω ανεξάρτητου παρατηρητή, επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο