23 Ιουλίου, 2024

Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» μηνός Οκτωβρίου 2020 Γ. Βρούτσης: Συνεχίζεται ομαλά η καταβολή των αναδρομικών – Στην υπηρεσία του πολίτη ο e- ΕΦΚΑ με νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αναδρομικά των δικαιούχων

Με την δημιουργία το 2013, των Πληροφοριακών Συστημάτων «ΗΛΙΟΣ», «ΕΡΓΑΝΗ», «ΑΡΤΕΜΙΣ» κ.α. ξεκινήσαμε για πρώτη φορά την δημοσίευση των στοιχείων με την έκδοση εκθέσεων, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη δημόσια διαφάνεια και την διαρκή ενημέρωση των πεπραγμένων αλλά και την παροχή σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστων πραγματικών στοιχείων στην κοινωνική ασφάλιση, την μισθωτή αγορά εργασίας και στον έλεγχο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.  

Η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών ποσών μαζί και την μηνιαία κύρια και επικουρική σύνταξη- που καταβάλλεται πλέον μαζί- στους συνταξιούχους που ξεκίνησε 23/10/2020, συνεχίζεται ομαλά και σύμφωνα, πάντα, με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο ανακοινώσαμε ήδη από τις 16/10/2020 με σχετικό Δελτίο Τύπου. 

Επίσης, η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ δημιούργησε μία εξαιρετικά χρήσιμη και απλή ηλεκτρονική υπηρεσία στο πλαίσιο της πληρέστερης και αναλυτικότερης ενημέρωσης των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, που δίνει τη δυνατότητα στον συνταξιούχο να γνωρίζει τα ακριβή αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους. 

Με την εφαρμογή αυτή κάθε συνταξιούχος θα μπορεί να μάθει το ποσό των αναδρομικών που δικαιούται και μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων».

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της επιστροφής των αναδρομικών ποσών στους συνταξιούχους, ο e- ΕΦΚΑ θα δημιουργήσει το Νοέμβριο ψηφιακή πλατφόρμα για τα αναδρομικά ποσά των κληρονόμων των συνταξιούχων και ακολούθως θα υπογραφεί και η σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει την διαδικασία και το πλαίσιο της επιστροφής και αυτών των αναδρομικών ποσών. 

Παραθέτουμε τον συνολικό πίνακα των αναδρομικών που δίνονται και αναφέρει τα ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων ανά τέως ταμείο:

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή από το ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 1- Πίστωση από το ΕΣΕΠΣ μέσω ΔΙΑΣ):

ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΘΟΣΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ4.3002.115.687,67475,68
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)322.904385.473.496,371.126,20
ΙΚΑ248.174231.764.513,09882,92
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ240196.624,15774,86
ΤΣΕΑΠΓΣΟ7.1214.762.484,61630,76
ΤΣΠΗΣΑΠ1.4383.739.952,552.449,84
ΤΑΠΑΕ1.2631.956.324,581.462,82
ΤΣΠΕΤΕ9.69613.592.467,201.322,67
ΤΣΠΠΑΤΕ5.73211.298.528,721.858,44
ΤΑΠΙΛΤ1.9932.458.147,351.164,11
ΤΑΠΕΤΒΑ6511.367.473,232.006,49
ΤΑΠΟΤΕ43.94292.524.559,461.988,76
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ109.78191.856.842,01789,99
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ1.253534.117,60411,17
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ826646.174,66754,42
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ15.55614.282.222,87886,77
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ17.59836.856.914,052.035,01
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ21.73346.935.550,392.060,75
ΤΣΠΕΑΘ2.2783.912.101,761.709,14
ΤΑΙΣΥΤ404451.729,921.059,65
ΤΣΕΥΠΑ611758.478,621.169,73
ΤΣΕΥΠΘ4787.359,981.749,41
ΤΑΤΤΑΘ9221.448.986,161.481,56
ΤΑΠ-ΔΕΗ30.06783.791.723,292.623,89
ΟΓΑ11.3802.885.649,35239
ΤΑΦΕΕΤ4641.429,16854,52
ΤΑΑΞΤ3764.556,491.655,29
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)2120.530,15920,83
ΟΠΣ-ΙΚΑ47.53543.605.027,36865,26
ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387)4714.913,71313,33
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ)293,9644,21
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ510853.083,261.577,96
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ895807.035,45855,76
ΤΑΙΗΕΑΘ1391.672,076.725,22
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ8953.193,39565,32
ΕΤΕΑΕΠ- ΤΕΑΠΕΤΕ 296201.687,21641,83
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ6247.656,09727,53
ΝΑΤ57.77993.005.017,881.515,38
ΜΤΣ-ΣΥ7658.629,08731,5
ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ)307244.790,69751,58

 

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή εκτός ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 2 – έλεγχος και πίστωση από τους φορείς):

 

ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΘΟΣΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΙΚΑ2514.590,25549,29
ΤΣΠΤΕ3.1226.661.301,942.009,85
ΤΑΠΟΤΕ11.099,301.034,64
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ13.468,453.468,45
ΖΑΠΠΕΙΟ33.233,561.014,46
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ2.4432.904.321,971.121,07
ΝΑΤ109119.050,931.027,98

                 

 

 

 

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με αναστολή θανάτου (Πίνακας 3 – χωρίς πίστωση/έλεγχος από τους φορείς):

 

ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΘΟΣΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ51.93054.438.374,02990,32
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)1.4831.769.657,891.126,50
ΙΚΑ49.60132.645.766,02623,6
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ964297.053,89293,67
ΤΣΕΑΠΓΣΟ864527.790,61577,8
ΤΣΠΗΣΑΠ302427.301,861.336,69
ΤΑΠΑΕ8284.582,30973,62
ΤΣΠΕΤΕ1.2901.504.160,411.103,14
ΤΣΠΤΕ685878.551,141.210,49
ΤΣΠΠΑΤΕ1.0811.657.996,611.447,13
ΤΑΠΙΛΤ265282.795,021.010,93
ΤΑΠΕΤΒΑ181191.389,651.011,78
ΤΑΠΟΤΕ6.0149.152.874,241.438,31
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ14.60410.013.669,12647,8
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ2.7581.386.783,26478,46
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ196147.107,76725,78
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ3.7073.492.924,67908,1
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ4.2578.738.720,341.992,67
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ3.3916.675.497,421.881,44
ΤΣΠΕΑΘ331554.336,051.667,24
ΤΑΙΣΥΤ8889.375,32973,28
ΤΣΕΥΠΑ129103.323,76755,07
ΤΣΕΥΠΘ1013.454,481.266,41
ΤΑΤΤΑΘ203294.673,151.367,33
ΤΑΠ-ΔΕΗ5.64911.488.562,751.915,50
ΟΓΑ4.5211.163.803,72242,48
ΤΑΦΕΕΤ85.884,66695,43
ΤΑΑΞΤ88.731,771.049,51
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)44.943,791.170,64
ΖΑΠΠΕΙΟ11.655,211.557,78
ΟΠΣ-ΙΚΑ3.2182.120.303,30622,28
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ5182.275,141.521,21
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ6273.350,051.113,55
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ3625.364,45667,22
ΤΑΙΗΕΑΘ1172.623,696.266,29
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ42.531,50615,71
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ3431.976,72885,72
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ116.024,88521,55
ΝΑΤ14.13717.317.888,941.153,20
ΜΤΣ-ΣΥ5135.486,76660,38

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι παραπάνω πίνακες αφορούν 1.145.551 συνταξιούχους και δικαιούχους των αναδρομικών ποσών και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι 1.325.324.058,08 ευρώ

 

Τέλος, από τα σημερινά τεκμηριωμένα και ποσοτικοποιημένα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» που αφορούν τον μήνα Οκτώβριο 2020 από τα αναλυτικά στοιχεία, αντλήσαμε και παραθέτουμε συνοπτικά επτά κρίσιμα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

  • Πλήθος Συνταξιούχων: 2.481.970
  • Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.257.152.790,50€
  • Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 22.532.082.113,09€
  • Μέση Κύρια Σύνταξη: 727,00€
  • Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,37€
  • Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 15.902
  • Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 169.553

 

*Επισυνάπτεται η Έκθεση «ΗΛΙΟΣ» μηνός Οκτωβρίου 2020 και

 ο πίνακας των στοιχείων πληρωμών από Ιανουάριο 2019 μέχρι Οκτώβριο 2020.

2020_10-EKTHESI_HLIOS

ΗΛΙΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΩΝ(ΙΑΝ.2019-ΟΚΤ.2020) (1)

Μετάβαση στο περιεχόμενο