26 Νοεμβρίου, 2022

Εγκύκλιος για την «Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις»

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο