16 Ιουλίου, 2024

Εγκύκλιος για τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

Διευκρινίσεις επί των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Κεφ. Α και επί των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β 5391), όπως ισχύει.

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο