20 Ιουνίου, 2024

Εγκύκλιος για τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, υπέγραψε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία διατηρούνται έως τις 29/02/2020 οι  προϋποθέσεις που ίσχυαν για την περίοδο  01/03/2018 – 28/02/2019,  σχετικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους καθώς και στα μέλη οικογενείας τους. Δηλαδή και η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με 50 ένσημα.   

Επιπλέον, προβλέπονται:

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας χωρίς προϋποθέσεις σε ασφαλισμένους περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Η χορήγηση έως τις 30/09/2019 ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς που έχουν υποβάλει μέχρι τις 27/02/2019 αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης. 

Με την ίδια εγκύκλιο δίνεται οδηγία στον ΕΦΚΑ, στην ΗΔΙΚΑ και στον ΟΠΕΚΑ, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, να ανανεώνουν  με βάση τα παραπάνω την  ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων.  

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος. 

66ΚΧ465Θ1Ω-Ο3Ο

Μετάβαση στο περιεχόμενο