3 Φεβρουαρίου, 2023

Εγκύκλιος για μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας

Η υπ’ Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506 Εγκύκλιος με θέμα «Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων»

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο