14 Ιουλίου, 2024

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13994/339/3-4-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες» (ΦΕΚ Β΄ 1265)

σχετικό έγγραφο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο