21 Απριλίου, 2024

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% για τον μήνα Μάιο 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.21058/659 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες» (ΦΕΚ Β΄ 2225)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο