24 Μαΐου, 2024

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% για τον μήνα Απρίλιο 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες» (ΦΕΚ Β΄ 2264)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο