23 Ιουνίου, 2024

Χώροι φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χρηματοδοτεί επιχειρήσεις για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό χώρου φύλαξης παιδιών των εργαζομένων, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, εντός των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές Ξανά». Υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και για τη στελέχωση του χώρου με έναν ή δύο βρεφονηπιοκόμους για χρονικό διάστημα δύο ετών, με την υποχρέωση διατήρησης του χώρου και των θέσεων του προσωπικού για άλλα δύο χρόνια μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και της δημιουργίας φιλικότερων εργασιακών χώρων για τους νέους γονείς και, ιδίως, για τις γυναίκες και μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στον τομέα φροντίδας βρεφών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο