15 Ιουνίου, 2024

Δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων μέσω Τεχνολογίας STEM (ΚΔΑΠ – STEM) και για την πιλοτική του εφαρμογή και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο