15 Ιουλίου, 2024

Δήλωση Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου

Δήλωση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τάσου Πετρόπουλου, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Όταν προκύπτουν θέματα για τα οποία ζητείται η γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αυτά δεν εξετάζονται με διακριτική ευχέρεια αναλόγως της ιδιότητας του πολίτη στον οποίο αφορούν. Γι΄ αυτό και την 28η /08/2017, έθεσα σχετικό ερώτημα που αφορά στην καταβολή συντάξεων σε πρόσωπα που αναδείχθηκαν στο ύψιστο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το αρμόδιο τμήμα εξέδωσε την 27η /11/2017 πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση, σύμφωνα με την οποία, η χορήγηση σύνταξης στα πρόσωπα αυτά δεν κωλύεται μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ και ότι άρση  του κωλύματος δεν ισχύει για λοιπούς αιρετούς. Συνεπώς δεν προκύπτουν «αντανακλαστικές συνέπειες», όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης σημερινού πρωτοσέλιδου δημοσιεύματος. Την απόφαση αυτή αποδέχθηκα την 29η/12/2017 και δεν έχει εκτελεστεί. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι αποφάσεις πληρωμών τελούν υπό τους αναμφίβολους κανόνες της διαφάνειας και της νομιμότητας. Οι κανόνες αυτοί θα τηρηθούν και στην προκειμένη περίπτωση με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια προτού πληρωθεί η παροχή, ιδίως διότι αφορά σε θεσμικά πρόσωπα.   

Μετάβαση στο περιεχόμενο