22 Μαΐου, 2024

Δήλωση του Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

«Σήμερα, 8 Απριλίου,  γιορτάζουμε την «Παγκόσμια Ημέρα Ρομά», με την αφορμή της συμπλήρωσης μισού αιώνα από το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομά, που διεξήχθη στις 8 Απριλίου 1971 στο Λονδίνο. Είναι ημέρα τιμής για πολιτισμό και την ιστορία των Ρομά, ως μέρος της ιστορίας των λαών της Ευρώπης αλλά κυρίως ημέρα μνήμης για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Παρά τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Ρομά βιώνουν ακόμη εκτεταμένες διακρίσεις, περιθωριοποίηση και πολλαπλές μορφές αποστέρησης και αποκλεισμού από τα θεμελιώδη δικαιώματα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της αξιοπρεπούς στέγασης και των βασικών υπηρεσιών υγείας.

Στην Ελλάδα, οι υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής στην εκπαίδευση αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την κοινωνική ένταξη, συμπερίληψη, ίση συμμετοχή και ευημερία των Ρομά.

Την περίοδο αυτή η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά της περιόδου 2020-2030 και το Σχέδιο Δράσης που τη συνοδεύει βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου για την Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά, 2020-2030 και τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 12ης Μαρτίου 2021  και θα ολοκληρωθούν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η νέα υπό σχεδιασμό αναθεωρημένη Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά περιλαμβάνει οριζόντια και τομεακά μέτρα για  την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης, Ισότητας, Ενδυνάμωσης και Συμμετοχής των Ρομά.  Στο πλαίσιο αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη συμπερίληψη, ομαλή συνύπαρξη, δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ένταξης των Ρομά στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Εστιάζουμε σε ρεαλιστικές και στοχευμένες παρεμβάσεις για την άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και του αντιτσιγγανισμού.

Με βάση την αρχή της εξειδικευμένης, αλλά όχι αποκλειστικής, στόχευσης αυτής της ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας, επικεντρωνόμαστε με οριζόντιες παρεμβάσεις στην προώθηση της συμμετοχής των Ρομά μέσω της ενδυνάμωσης, της συνεργασίας και της καλλιέργειας σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στην καταπολέμηση και πρόληψη του αντιτσιγγανισμού και των διακρίσεων. Βασική μας στόχευση αποτελεί η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε να γεφυρωθεί το κοινωνικοοικονομικό χάσμα μεταξύ των Ρομά και του γενικού πληθυσμού, η αύξηση της πραγματικής ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική συμπεριληπτική γενική εκπαίδευση, η αύξηση της πραγματικής ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση και η αύξηση της πραγματικής ισότιμης πρόσβασης σε επαρκή μη διαχωρισμένη στέγαση και σε βασικές υποδομές.

8 Απριλίου, μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε όλοι, ότι οι Έλληνες Ρομά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας, συμπολίτες μας, κομμάτι της παράδοσής μας και της ιστορίας μας, που οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να συμπορευθούμε ισότιμα»

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο