19 Μαΐου, 2024

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας για το έργο του Έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Εργασίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ΗΡΙΔΑΝΟΣ)»

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας για το έργο του Έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Εργασίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ΗΡΙΔΑΝΟΣ)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174811).

Προϋπολογισμός: Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 31/01/2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31/01/2023 έως την 11:00 π.μ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας-Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGEneration EU

Σχετικό έγγραφο

Περίληψη

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο