20 Ιουνίου, 2024

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών για την δημιουργία Ενιαίου και Ολοκληρωμένου Συστήματος Κατάρτισης, Αξιολόγησης, και Επιβράβευσης Εταιρειών και Φορέων, και εκπαίδευσης των εργαζομένων τους για την ένταξη της έννοιας της διαφορετικότητας στην εταιρική λειτουργία και κουλτούρα»

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την δημιουργία Ενιαίου και Ολοκληρωμένου Συστήματος Κατάρτισης, Αξιολόγησης, και Επιβράβευσης Εταιρειών και Φορέων, και εκπαίδευσης των εργαζομένων τους για την ένταξη της έννοιας της διαφορετικότητας στην εταιρική λειτουργία και κουλτούρα» με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων.

Τεύχος Διακήρυξης

Προκήρυξη σύμβασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο