1 Φεβρουαρίου, 2023

Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Ψηφιακός Μηχανισμός συγκέντρωσης στοιχείων και υπολογισμού του Κατώτατου Νομοθετημένου Μισθού»

Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακός Μηχανισμός συγκέντρωσης στοιχείων και υπολογισμού του Κατώτατου Νομοθετημένου Μισθού» για εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27/01/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή προσφορών: 27/01/2023 έως 11:00 π.μ.

Σχετικό έγγραφο

Περίληψη

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο