21 Μαΐου, 2024

Διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο: «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου – Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ)»

Διακήρυξη του Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου – Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ)» με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/11/2022 εώς τις 12:00

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο