19 Μαΐου, 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για «Διαφήμιση σε Social Media» για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Διαφήμιση σε Social Media», σύμβαση 9 του έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο