14 Ιουλίου, 2024

Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ»

Διακήρυξη του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ».

Το έργο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας-Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –  NextGEneration EU.Αποτελεί υποέργο του Έργου «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ)», στο πλαίσιο της Δράσης 16750: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Συστημάτων Υποστήριξης της Αγοράς Εργασίας».

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο