14 Ιουλίου, 2024

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριότητας από φορείς Κ.Α.Λ.Ο

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στηρίζοντας έμπρακτα την Κοινωνική  και Αλληλέγγυα Οικονομία, προκήρυξε μέσω του ΕΦΚΑ τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας κατ’ αποκλειστικότητα από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Η προκήρυξη,  συνολικού ύψους 3.238.880 ευρώ, θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄ αποκλειστικότητα» του Ν.4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Νόμου 4430/16 και συγκεκριμένα στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων και στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης που απασχολούν άτομα με αναπηρία και γενικότερα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη είναι η μεγαλύτερη από άποψη οικονομικού αντικειμένου που έχει προκηρυχθεί, έως σήμερα, αποκλειστικά για φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα. 

Με αυτή την απόφαση, ο ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου, θα συμβάλλει στην απασχόληση τουλάχιστον 200 ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο