22 Μαΐου, 2024

Δ. Μιχαηλίδου: Η κοινωνική ένταξη των Ρομά είναι εθνικά επιβεβλημένη

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030, παρουσίασε σήμερα στη Βουλή, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως επισήμανε η Υφυπουργός: «Η νέα ΕΣΚΕ, μαζί με το Σχέδιο Δράσης που εμπεριέχει, αντανακλούν τη στροφή που γίνεται σταδιακά σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το παραδοσιακό προνοιακό σύστημα αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων στέρησης αγαθών και υπηρεσιών, προς την προώθηση της ισότητας και τη διασφάλιση ευκαιριών οι οποίες θα ενεργοποιήσουν δημιουργικά μεμονωμένα άτομα και οικογένειες Ρομά».

Η νέα ΕΣΚΕ για τους Ρομά, η οποία αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωμα και επικαιροποίηση της προηγούμενης ΕΣΚΕ 2011-2020, δομήθηκε με βάσει τις αρχές της Ενεργητικής Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας προωθούνται μια σειρά από αναπτυξιακά προσανατολισμένες παρεμβάσεις πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας. Ειδικότερα, ενσωματώνει ως εργαλείο υλοποίησης της, τη στενή συνεργασία με την ίδια τη κοινωνία πολιτών των Ρομά. Η συμμετοχή τους πλέον ορίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων.

Όπως εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η ολιστική προσέγγιση που υιοθετείται, οι αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών πάνω στις οποίες βασίζεται η νέα ΕΣΚΕ και ο στόχος της ενεργής συμμετοχής των Ρομά σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δράσεων αντικατοπτρίζονται στους τέσσερεις διαρθρωτικούς πυλώνες της οι οποίοι αφορούν:

  • Την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά.
  • Την πρόληψη και καταπολέμηση των στερεότυπων και των διακρίσεων.
  • Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή.

Συστατικό στοιχείο του νέου ΕΣΚΕ είναι επίσης και η αρχή της εξειδίκευσης στην οποία βασίζεται, χωρίς όμως αποκλειστική στόχευση στην κοινωνική ομάδα των Ρομά. Οι πολιτικές ένταξης στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και της απασχόλησης ναι μεν εξειδικεύονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους όμως δεν σχεδιάζονται αποκλειστικά γι’ αυτούς καθώς εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών ένταξης που απευθύνονται σε κάθε ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα και με κανένα τρόπο δεν συνδέονται με τη φυλή, την καταγωγή, τη θρησκεία, τη γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη διάκριση.

Τέλος, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Η κοινωνική ένταξη των Ρομά είναι εθνικά επιβεβλημένη. Δεν είναι μόνο θέμα ηθικό, θέμα δικαιοσύνης και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά είναι και κοινωνικά ωφέλιμο καθώς πέρα από τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, που αναμένεται να έχει, θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, θα συμβάλλει στην εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας. Οφείλουμε να είμαστε παρεμβατικοί με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο για όλους. Με τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, απαντάμε σε αυτή ακριβώς την αναγκαιότητα, ανταποκρινόμενη στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο