23 Ιουλίου, 2024

Δ. Μιχαηλίδου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: «Ο δρόμος για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι χωρίς επιστροφή»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Για εμάς, ο δρόμος για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι χωρίς επιστροφή. Γι’ αυτό, με πολιτικές ισότητας διασφαλίζουμε την ενδυνάμωση των γυναικών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας», δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την διάρκεια ημερίδας, με θέμα: «Η γυναίκα το 2022», στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Όπως υποστήριξε η κ. Μιχαηλίδου, η θέση της γυναίκας έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων δεν έχει γεφυρωθεί.

Σήμερα, το 16% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία. Μόλις 20 χώρες στον κόσμο έχουν γυναίκα αρχηγό κράτους, ενώ 119 χώρες δεν είχαν ποτέ γυναίκα ηγέτη. Μόνο το 21% των υπουργών διεθνώς και μόλις το 7,5% των προέδρων και των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, για να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα σύνολο πολιτικών και δράσεων, για τις οποίες έχει εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια τους αναγκαίους, ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Οι πολιτικές αυτές αφορούν σε δράσεις που απελευθερώνουν χώρο και χρόνο στις γυναίκες που θέλουν να μπορούν ισότιμη στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικές πολιτικές είναι η ενίσχυση των βρεφονηπιακών σταθμών με το πρόγραμμα «Κυψέλη», μέσω τους οποίου αναβαθμίζουμε την προσχολική αγωγή, τις «Νταντάδες της γειτονιάς», την επέκταση του σχολικού ωραρίου, καθώς και τον πρωτοποριακό για τη χώρα μας θεσμό των day camps, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα της απρόσκοπτης εργασίας σε γονείς ανήλικων παιδιών και κατά τους θερινούς μήνες.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Σε μια δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία όλοι πρέπει να εντάσσονται με τους ίδιους όρους. Γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, με όλη την πολυμορφία τους, να μπορούν να χαράξουν την δική τους πορεία, να έχουν ίσες ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική ανέλιξη, να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε πτυχή της ζωής, να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους σύμφωνα με τις ικανότητες τους και μόνο γι’ αυτές. Χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σε όλες του τις βαθμίδες και σε όλες του τις εκφάνσεις θα προβάλλει τις έμφυλες ανισότητες όπως πραγματικά είναι! Χρειαζόμαστε διεργασίες σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο που θα αποσκοπούν στην αλλαγή νοοτροπίας με εργαλεία την στηλίτευση και απαξίωση στερεοτυπικών αντιλήψεων και στην προβολή των θετικών προτύπων. Ως Πολιτεία, ενισχύουμε το πλαίσιο στήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών ώστε αυτές όχι μόνο να μπουν, αλλά και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο