14 Ιουλίου, 2024

Collective Labour Agreement οn the conditions of remuneration and working conditions of the Employees in the Hotel Enterprises throughout the country (Duration 1.1.2023-31.12.2024)

Μετάβαση στο περιεχόμενο