24 Μαΐου, 2024

Μέτρα Covid-19 – Εργασιακές Σχέσεις

Εγκύκλιος για τους πρόσθετους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Η υπ’ Aρ. πρωτ.:30452/Δ9.1093 Εγκύκλιος με θέμα «Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Περισσότερα »

Εγκύκλιος για τους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Η υπ’ Aρ. πρωτ.:Δ9.18547/536 Εγκύκλιος με θέμα «Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο