24 Μαΐου, 2024

xristina

ΚΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 ΚΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα

Περισσότερα »

ΚΥΑ για την επιβολή του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Ειδικές ρυθμίσεις για Ρομά, αστέγους, τοξικοεξαρτόμενους και σιτιζόμενους

Εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α. «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ

Περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων (ΠΝΠ 20/3)

Άρθρο 8 «Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων» της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο

Περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ΠΝΠ 11/3)

Άρθρο 3 «Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού

Περισσότερα »

Παρατάσεις εγκριτικών αποφάσεων των δικαιούχων των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης»

Η πρώτη παράταση περιλαμβάνεται στην από 11-3-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο