19 Ιουνίου, 2024

xristina

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Η υπ’ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337 ΚΥΑ «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΦΕΚ Β’ 1384) σχετικό

Περισσότερα »

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΠΝΠ)

Με την από 13-4-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84), προβλέφθηκε η δυνατότητα από κοινού λειτουργίας δομών αστέγων από ΟΤΑ α΄ βαθμού και τους Φορείς

Περισσότερα »

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την πρόληψη, τον έλεγχο και τη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την πρόληψη, τον έλεγχο και τη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (ΥΠΕΚΥ,ΕΚΚΑ UNICEF) – Guidance for Accommodation Centers for

Περισσότερα »

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13994/339/3-4-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους

Περισσότερα »

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων (ΠΝΠ 30/3)

Άρθρο 25 «Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων» της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το

Περισσότερα »

ΥΑ για τον καθορισμό εφαρμογής της ΠΝΠ για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο