27 Μαΐου, 2024

xristina

2η Τροποποίηση της ΚΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18043/574/25-5-2020 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/ 26.3.2020 (Β΄ 1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή

Περισσότερα »

Εγκύκλιος για την επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης από φορείς ιδιωτικού δικαίου

Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Γ.Π. Δ11/οικ.: 20799/711 Εγκύκλιος με θέμα «Επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης

Περισσότερα »

ΚΥΑ για την τροποποίηση απόφασης για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576 ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/ 07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)»

Περισσότερα »

Εγκύκλιος για την επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠμεΑ)

Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691 Εγκύκλιος με θέμα «Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων

Περισσότερα »

Εγκύκλιος για τους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Η υπ’ Aρ. πρωτ.:Δ9.18547/536 Εγκύκλιος με θέμα «Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για

Περισσότερα »

ΚΥΑ για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, στον ονομαστικό μισθό, των εργαζόμενων των οποίων η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται

Η υπ. Αρ. οικ.ΓΔ2/16764/106 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (ΦΕΚ Β΄ 1805)

Περισσότερα »

Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμό εφαρμογής της ΠΝΠ για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16681/516 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077)» (ΦΕΚ Β΄ 1812) σχετικό έγγραφο

Περισσότερα »

ΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Η υπ ‘ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει,

Περισσότερα »

ΚΥΑ για την εφαρμογή της ΠΝΠ αναφορικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/ ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την

Περισσότερα »

ΚΥΑ για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ.16250/321/4-05-2020 (ΦΕΚ Β΄1655) ΚΥΑ δίνεται επιπλέον εφάπαξ προσαύξηση στην εισοδηματική ενίσχυση των πολυπρόσωπων νοικοκυριών, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο