27 Μαΐου, 2024

xristina

Αναστολή επισκεπτηρίου σε δομές κλειστής φροντίδας για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και χρονίως πάσχοντες

Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Γ.Π./Γ12/οικ.32927/1031 απόφαση για την «Αναστολή επισκεπτηρίου σε δομές κλειστής φροντίδας για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και χρονίως πάσχοντες» σχετικό έγγραφο

Περισσότερα »

ΚΥΑ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών

Η υπ’ Αρ.  οικ.32085/1771 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και

Περισσότερα »

ΚΥΑ για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, στον ονομαστικό μισθό, των εργαζόμενων των οποίων η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται

Η υπ’ Αρ. οικ.22964/1285 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (ΦΕΚ Β΄ 3371)

Περισσότερα »

Εγκύκλιος για τους πρόσθετους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Η υπ’ Aρ. πρωτ.:30452/Δ9.1093 Εγκύκλιος με θέμα «Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Περισσότερα »

ΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.21552/681 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση

Περισσότερα »

Εγκύκλιος με οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού

Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Δ11/οικ. 23973/811 Εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας: – παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών – Ατόμων με

Περισσότερα »

Τροποποίηση της ΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18271/585 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/ 7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 1775)» (ΦΕΚ Β΄ 2332) σχετικό έγγραφο

Περισσότερα »

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% για τον μήνα Απρίλιο 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς

Περισσότερα »

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% για τον μήνα Μάιο 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.21058/659 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμό εφαρμογής της ΠΝΠ για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18268/583 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/ 27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως

Περισσότερα »

ΥΑ για τον καθορισμό εφαρμογής της ΠΝΠ για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68΄), όπως ισχύει, με

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο